Området

Fra lukket land – til en del af byen

SporbyenScandia skal være en levende, kreativ bydel i Randers med sin egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie.

Den nye bydel opstår ud af kærlighed til og respekt for stedets historie. Områdets helhed og de gamle bygninger skal fortælle historien om stedet og bevare de markante industrihistoriske bygningstræk langt ud i fremtiden.

SporbyenScandia bliver et fremtidigt knudepunkt og en central forbindelse til byen og havnen – og samtidig et sted, hvor ønsket om at bo med urban tilgang til landskab, fjord og natur bliver en reel mulighed.

SporbyenScandia skal være en integreret del af Randers by. Beboerne i SporbyenScandia skal sikres mulighederne for at gå på opdagelse i naturen i bydel og ved fjorden – men samtidigt bo nær både midtbyens bekvemmeligheder og Sporbyens eget tilbud af kultur, restauranter, indkøb og aktiviteter.

Vi skaber en unik mulighed for at bo i en grøn oase, nær midtbyens bekvemmeligheder, men dog stadig tæt på skønne park- og naturområder.

Fra: www.sporbyenscandia.dk